İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Hakkımızda

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarihçe

Fakültemiz 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 4 bölümle (İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi) faaliyete başlamıştır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında, 2 bölüm daha açılmış (Bankacılık ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) ve 2012-2013 yılında da yedinci bölüm olarak Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü faaliyete geçmiştir.

2015 yılında Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Bankacılık ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin isimleri sırasıyla; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Finans ve Bankacılık ve Uluslararası İlişkiler, 2017 yılında ise İktisat Bölümünün adı Ekonomi ve Finans olarak değiştirilmiştir.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren Uluslararası Finans ve Bankacılık ve Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümleri Ömer Yıldız Yerleşkesinde bulunan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ na aktarılmıştır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Misyon ve Vizyon

Misyon

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

  • Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen;
  • Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip,
  • İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü,
  • Internet üzerinden yürütülen lisans ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir şekilde yürüten ve servis sağlayan,
  • Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen, bir fakülte olmaktır.